Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 3: Một hình chữ nhật có chu vi gấp 8 lần chiều rộng.hỏi chiều rộng bằng mấy phần chiều dài?

Toán Lớp 3: Một hình chữ nhật có chu vi gấp 8 lần chiều rộng.hỏi chiều rộng bằng mấy phần chiều dài?

Comments ( 2 )

 1. Chu vi hình chữ nhật bằng hai lần chiều dài và hai lần chiều rộng.
  Nửa chu vi bằng chiều dài cộng chiều rộng.
  Do chu vi gấp 8 lần chiều rộng nên nửa chu vi bằng 4 lần chiều rộng , chiều dài bằng 3 lần chiều rộng hay chiều rộng bằng 1/3 chiều dài 
  Đ/S : 1/3 
     xin câu trả lời hay nhất !
   
   

 2. Ta coi chiều rộng của HCN là 1 phần, vậy thì chu vi của HCN sẽ là 8 phần như thế.
  Vì chu vi của HCN gấp 2 lần tổng chiều dài và chiều rộng nên tổng chiều dài và chiều rộng chiếm số phần là :
            8 : 2 = 4 ( phần )
  Do chiều rộng chỉ có 1 phần nên chiều dài có số phần là : 
            4 – 1 = 3 ( phần )
  Vì chiều dài bằng 3 phần, chiều rộng bằng 1 phần nên chiều dài gấp 3 lần chiều rộng, hay chiều rộng bằng 1/3 chiều dài.
                      Đáp số : 1/3
  Chúc bạn học tốt!
  Cho mk xin ctrlhn về nhóm được không ?
  #Yuu

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Trang