Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 3: Một hình chữ nhật có chu vi gấp 6 lần chiều rộng.hỏi chiều dài gấp mấy lần chiều rộng?

Toán Lớp 3: Một hình chữ nhật có chu vi gấp 6 lần chiều rộng.hỏi chiều dài gấp mấy lần chiều rộng?

Comments ( 2 )

 1. Nửa chu vi gấp chiều rộng số lần là:
  6 : 2 = 3 (lần)
  Coi nửa chu vi là 3 phần bằng nhau thì chiều rộng là 1 phần như thế.
  Chiều dài chiếm số phần là:
  3 – 1 = 2 (phần)
  Chiều dài gấp chiều rộng số lần là:
  2 : 1 = 2 (lần)
  Đáp số: 2 lần

 2. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  Gọi chiều dài , chiều rộng của hình chữ nhật lần lượt là a , b
  Vì chu vi hình chữ nhật gấp 6 lần chiều rộng
  → (a + b) × 2     = 6 × b
  → 2 × a + 2 × b = 6 × b
  → 2 × a              = 6 × b – 2 × b
  → 2 × a              = (6 – 2) × b
  → 2 × a              = 4 × b
  →       a              = 4 × b : 2 
  →       a               = 2 × b
  Vậy chiều dài của hình chữ nhật đó gấp 2 lần chiều rộng .
  Chúc hok tốt !

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )