Toán Lớp 3: co mot don vi bo doi khi tap hop neu xep moi hang 64 nguoi thi xep duoc 10 hang hoi muon xep thanh 8 hang thi moi hang co bao nhieu ngu

Toán Lớp 3: co mot don vi bo doi khi tap hop neu xep moi hang 64 nguoi thi xep duoc 10 hang hoi muon xep thanh 8 hang thi moi hang co bao nhieu nguoi

TRẢ LỜI

 1. Giải đáp:
   80  người
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Có tất cả số bộ đội là:
  64×10=640  (người)
  Muốn xếp thành 8 hàng thì mỗi hàng có số người là:
  640:8=80  (người)
  Đ/S: 80  người
   

  Trả lời
 2. Tổng số người của đơn vị đó là:
           64 x 10 = 640 người
  Nếu xếp thành 8 hàng thì mỗi hàng có số người là:
           640 : 8 = 80 người
                              Đáp số: 80 người
  ~ Chúc bạn học tốt~
   

  Trả lời

Viết một bình luận