Toán Lớp 12: ln(x+1) +ln(x+3) = ln(x+7) Mn giúp mk

Toán Lớp 12: ln(x+1) +ln(x+3) = ln(x+7)
Mn giúp mk

TRẢ LỜI

 1. In(x+1) + In(x+3)=In(x+7)
  ⇔In(x+1).(x+3)=In(x+7)
  ⇔x²+4x+3=x+7
  ⇔x²+4x+3-x-7=0
  ⇔x²+3x-4=0
  ⇔x²+4x-x-4=0
  ⇔(x²+4x)-(x+4)=0
  ⇔x(x+4)-(x+4)=0
  ⇔(x-1)(x+4)=0
  ⇔x-1=0
      x+4=0
  ⇔x=1
      x=-4 
  Vậy x=1 và x=-4 

  Trả lời
 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   $ln(x+1)+ln(x+3)=ln(x+7)$
  $ĐK$ $\begin{cases} x+1>0\\x+3>0\\x+7>0 \end{cases}$⇔$\begin{cases} x>-1\\x>-3\\x>-7 \end{cases}$⇔$x>-1$
  $pt:$ $ln[(x+1)(x+3)]=ln(x+7)$
  ⇔$x^2+3x+x+3=x+7$
  ⇔$x^2+3x-4=0$
  ⇔\(\left[ \begin{array}{l}x=-4(loại)\\x=1\end{array} \right.\) 

  Trả lời

Viết một bình luận