Toán Lớp 3: Có 250kg gạo đóng vào 6 túi như nhau . Hỏi mỗi túi chứa bao nhiêu ki lô gam gạo và còn thừa bao nhiêu gạo ?

Toán Lớp 3: Có 250kg gạo đóng vào 6 túi như nhau . Hỏi mỗi túi chứa bao nhiêu ki lô gam gạo và còn thừa bao nhiêu gạo ?

TRẢ LỜI

 1. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  Mỗi túi chứa  được nhiều nhất số kg gạo là:
           250:6=41 (dư 4)
  Vậy mỗi túi chứa 41kg gạo và còn thừa 4kg gạo.
   

  Trả lời

Viết một bình luận