Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 3: Câu 4 Tìm một số, biết nếu gấp số đó lên 3 lần, được bao nhiêu lại giảm đi 5 lần thì được 105. Câu 5 khi chia số có hai chữ số cho số c

Toán Lớp 3: Câu 4 Tìm một số, biết nếu gấp số đó lên 3 lần, được bao nhiêu lại giảm đi 5 lần thì được 105.
Câu 5 khi chia số có hai chữ số cho số có một chữ số, ta được thương bằng số chia và số dư lớn nhất là 8. Tìm số bị chia của phép chia đó.

Comments ( 2 )

 1. Câu 4 : 
  Giải :
  Số đó khi gấp lên 3 lần là :
  105 x 5 = 525
  Số đó là :
  525 : 3 = 175
  Đ/S: 175 
  Câu 5 :
  Giải :
  Ta có số dư lớn nhất là 8
  => Số chia là 9
  => Thương sẽ bằng 9
  Vậy số bị chia của phép chia là :
  (9 x 9) + 8 = 89
  Đ/S: 89
  Hok tốt ~
  $# Moon$

 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   Câu 4:
  Gọi số cần tìm là x:
  Theo đề bài ta có:
   X * 3 : 5 = 105
  => X = 105 .5 : 3
  => X = 175
  Vậy số cần tìm là 175
  Câu 5
  Ta có: số dư lớn nhất là 8
  => số chia = 9 
  mà thương bằng số chia 
  => Thương =9
  => SBC : 9 = 9(dư 8)
  => SBC = (9 * 9) + 8
               = 81 + 8
               = 89
  Vậy số bị chia là 89.
  chúc bạn học tốt 😉 

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Thanh Thu