Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 11: Phép quay tâm 0 góc 90°,biến điểm (2;3) thành điểm A (-3;2) B (3;2) C (3;-2) D(4;-8) Giúp mình với :((((

Toán Lớp 11: Phép quay tâm 0 góc 90°,biến điểm (2;3) thành điểm
A (-3;2)
B (3;2)
C (3;-2)
D(4;-8)
Giúp mình với :((((

Comments ( 2 )

 1. Giải đáp : B
  Phép quay tâm O ( $90^\circ$) 
  Biến điểm ( 2 ; 3 ) -> ( 3 ; 2 )
   

 2. Giải đáp: $A$
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   – Vì góc quay $90^o$ nên sẽ quay theo chiều ngược kim đồng hồ (dựa vào kiến thức đường tròn lượng giác)
  ⇒ $A(2;3)\xrightarrow[]{Q_{({O;90^o)}}}A'(-3;2)$

  toan-lop-11-phep-quay-tam-0-goc-90-bien-diem-2-3-thanh-diem-a-3-2-b-3-2-c-3-2-d-4-8-giup-minh-vo

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Hoa