Toán Lớp 3: Bài 1 : 875 – 251 = 743 – 568 = 537 – 389 = Bài 2 : 4 dm = cm 8 dm 2 cm = cm 20 cm = đm 78 cm = dm c

Toán Lớp 3: Bài 1 :
875 – 251 =
743 – 568 =
537 – 389 =
Bài 2 :
4 dm = cm
8 dm 2 cm = cm
20 cm = đm
78 cm = dm cm

0 bình luận về “Toán Lớp 3: Bài 1 : 875 – 251 = 743 – 568 = 537 – 389 = Bài 2 : 4 dm = cm 8 dm 2 cm = cm 20 cm = đm 78 cm = dm c”

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Bài 1 :
     875 – 251 = 624                             743 – 568 = 175                                                537 – 389 = 148
  Bài 2 :
  4 dm = 40    cm                                                                           8 dm 2 cm =  82  cm
  20 cm =  2 đm                                                                          78 cm =   7   dm      8    cm
   

 2. Giải đáp:
   $↓↓↓$
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Bài 1 :
  $875$ $-$ $251$ $=$ $624$
  $743$ $-$ $568$ $=$ $175$
  $537$ $-$ $389$ $=$ $148$
  Bài 2 : Ta có: Bảng đơn vị đo độ dài: $km$  $hm$  $dam$  $m$  $dm$  $cm$  $mm$
  Dựa vào bảng trên ta đổi được:
  $4$$dm$ $=$  $40$  $cm$
  $8dm$ $2cm$ $=$  $82$  $cm$
  $20cm$ $=$  $2$  $dm$
  $78cm$ $=$ $70$ $dm$ $8$ $cm$
  $#Dino.Team$
  $@Shun$~

Viết một bình luận