Toán Lớp 12: trên đoạn [0;3] hàm số y=x³-3x+4 đạt giá trị nhỏ nhất tại điểm nào??

Toán Lớp 12: trên đoạn [0;3] hàm số y=x³-3x+4 đạt giá trị nhỏ nhất tại điểm nào??

0 bình luận về “Toán Lớp 12: trên đoạn [0;3] hàm số y=x³-3x+4 đạt giá trị nhỏ nhất tại điểm nào??”

 1. Ta có:
  y = $x^{3}$ – 3x + 4
  => y’ = 3$x^{2}$ – 3
  Cho y’ = 0, ta được:
  3$x^{2}$ – 3 = 0
  => x = ± 1
  Theo đề bài, ta có: 
  Hàm số y = $x^{3}$ – 3x + 4 chỉ xét trên đoạn [0;3] nên ta loại giá trị x = -1.
  Lập bảng xét dấu (hình)
  Vậy min f(x) = 2 (tại x = 1) -> hàm số đạt giá trị nhỏ nhất tại điểm x = 1.

  toan-lop-12-tren-doan-0-3-ham-so-y-3-4-dat-gia-tri-nho-nhat-tai-diem-nao

Viết một bình luận