Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 12: trên đoạn [0;3] hàm số y=x³-3x+4 đạt giá trị nhỏ nhất tại điểm nào??

Toán Lớp 12: trên đoạn [0;3] hàm số y=x³-3x+4 đạt giá trị nhỏ nhất tại điểm nào??

Comments ( 2 )

 1. Ta có:
  y = $x^{3}$ – 3x + 4
  => y’ = 3$x^{2}$ – 3
  Cho y’ = 0, ta được:
  3$x^{2}$ – 3 = 0
  => x = ± 1
  Theo đề bài, ta có: 
  Hàm số y = $x^{3}$ – 3x + 4 chỉ xét trên đoạn [0;3] nên ta loại giá trị x = -1.
  Lập bảng xét dấu (hình)
  Vậy min f(x) = 2 (tại x = 1) -> hàm số đạt giá trị nhỏ nhất tại điểm x = 1.

  toan-lop-12-tren-doan-0-3-ham-so-y-3-4-dat-gia-tri-nho-nhat-tai-diem-nao

 2. Giải đáp: $x=1$
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  $y’=3x^2-3$
  $y’=0\to x=1$ do $x\in[0;3]$
  So sánh $f(0), f(1), f(3)$:
  $f(0)=4$
  $f(1)=1-3+4=2$
  $f(3)=22$
  Vậy $\min\limits_{[0;3]}f(x)=f(1)=2$

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )