Toán Lớp 3: 1/2 + 8/2 = 3/5 + 9/5 = 9/3 – 7/6 = Ai nhanh tay?

Toán Lớp 3: 1/2 + 8/2 =
3/5 + 9/5 =
9/3 – 7/6 =
Ai nhanh tay?

TRẢ LỜI

 1. Giải đáp:
   9/2; 12/5; 11/6
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  1/2 + 8/2
  = (1+8)/2
  =9/2
  3/5 + 9/5
  =(3+9)/5
  =12/5
  9/3 – 7/6
  =18/6  – 7/6
  =(18-7)/6
  =11/6
  *Cách tính:  
  – Quy đồng mấu số hai phân số (nếu cần)
  – Cộng trừ tử, mẫu giữ nguyên
  – Rút gọn về phân số tối giản (nếu có)

  Trả lời

Viết một bình luận