Toán Lớp 3: 1/2 + 8/2 = 3/5 + 9/5 = 9/3 – 7/6 = Ai nhanh tay?

By Tùy Linh

Toán Lớp 3: 1/2 + 8/2 =
3/5 + 9/5 =
9/3 – 7/6 =
Ai nhanh tay?
Viết một bình luận