Toán Lớp 2: Tính đô dài đường gấp khúc gồm 4 đoạn thẳng dài bằng nhau,mỗi đoạn thẳng dài 6dm

Toán Lớp 2: Tính đô dài đường gấp khúc gồm 4 đoạn thẳng dài bằng nhau,mỗi đoạn thẳng dài 6dm

TRẢ LỜI

  1. Giải đáp:
    24dm
    Lời giải và giải thích chi tiết:
    $\begin{array}{l} \text{Vì độ dài đường gấp khúc đó gồm 4 đoạn thẳng bằng nhau mà mỗi đoạn dài 6} dm \\  \text{Nên độ dài đường gấp khúc đó là : } \\  6+6+6+6 = 6 \times 4 = 24 ( dm) \\ \text{Đáp số : 24dm} \end{array}$

    Trả lời

Viết một bình luận