Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 2: Hiệu hai số bằng 53 ,nếu tăng số bị trừ lên 19 đơn vị thì hiệu mới bằng bao nhiêu bao nhiêu

Toán Lớp 2: Hiệu hai số bằng 53 ,nếu tăng số bị trừ lên 19 đơn vị thì hiệu mới bằng bao nhiêu bao nhiêu

Comments ( 2 )

 1. – Tăng số bị trừ bao nhiêu đơn vị thì hiệu tăng bấy nhiêu đơn vị 
  Hiệu mới là :
  53 + 19 = 72
  Đáp số : 72

 2. text {Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:}
  text {Hiệu mới là :}
       53 + 19 = 72
                    text {Đáp số : 72}
  text {Ghi nhớ:}
  → text {Số bị trừ tăng bao nhiêu thì hiệu tăng bấy nhiêu}
  text {Chứng minh :}
      84 – 48 = 36
  text {Nếu thêm 4 :}
      (84 + 4) – 48 = 40
  → 40 = 36 + 4
  text {Xin hay nhất}
   

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )