Toán Lớp 2: Hiệu hai số bằng 53 ,nếu tăng số bị trừ lên 19 đơn vị thì hiệu mới bằng bao nhiêu bao nhiêu

By Phước Bình

Toán Lớp 2: Hiệu hai số bằng 53 ,nếu tăng số bị trừ lên 19 đơn vị thì hiệu mới bằng bao nhiêu bao nhiêu

0 bình luận về “Toán Lớp 2: Hiệu hai số bằng 53 ,nếu tăng số bị trừ lên 19 đơn vị thì hiệu mới bằng bao nhiêu bao nhiêu”

 1. text {Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:}
  text {Hiệu mới là :}
       53 + 19 = 72
                    text {Đáp số : 72}
  text {Ghi nhớ:}
  → text {Số bị trừ tăng bao nhiêu thì hiệu tăng bấy nhiêu}
  text {Chứng minh :}
      84 – 48 = 36
  text {Nếu thêm 4 :}
      (84 + 4) – 48 = 40
  → 40 = 36 + 4
  text {Xin hay nhất}
   

  Trả lời

Viết một bình luận