Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 2: em có 4 cây kẹo mẹ cho em thêm 4 cây kẹo nhưng em ăn 1 cây kẹo hỏi em còn lại bào nhiêu cây kẹo?

Toán Lớp 2: em có 4 cây kẹo mẹ cho em thêm 4 cây kẹo nhưng em ăn 1 cây kẹo hỏi em còn lại bào nhiêu cây kẹo?

Comments ( 2 )

 1. Giải đáp:
   7 cây kẹo 
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   BÀI LÀM:
  Số cây kẹo em còn lại là:
  4+4-1=7(cây kẹo)
  Đáp số 7 cây kẹo
  CHÚC BẠN HC TỐT CHO MIK CTLHN NHA

 2. Số cây kẹo có sau khi mẹ cho thêm là :
            4 + 4 = 8 ( cây kẹo)
  Số cây kẹo còn lại sau khi em ăn là :
            8 -1 = 7 (cây kẹo)
                   Đ/S : 7 cây kẹo

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )