Toán Lớp 2: em có 4 cây kẹo mẹ cho em thêm 4 cây kẹo nhưng em ăn 1 cây kẹo hỏi em còn lại bào nhiêu cây kẹo?

Toán Lớp 2: em có 4 cây kẹo mẹ cho em thêm 4 cây kẹo nhưng em ăn 1 cây kẹo hỏi em còn lại bào nhiêu cây kẹo?

0 bình luận về “Toán Lớp 2: em có 4 cây kẹo mẹ cho em thêm 4 cây kẹo nhưng em ăn 1 cây kẹo hỏi em còn lại bào nhiêu cây kẹo?”

 1. Số cây kẹo có sau khi mẹ cho thêm là :
            4 + 4 = 8 ( cây kẹo)
  Số cây kẹo còn lại sau khi em ăn là :
            8 -1 = 7 (cây kẹo)
                   Đ/S : 7 cây kẹo

 2. Giải đáp:
   7 cây kẹo 
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   BÀI LÀM:
  Số cây kẹo em còn lại là:
  4+4-1=7(cây kẹo)
  Đáp số 7 cây kẹo
  CHÚC BẠN HC TỐT CHO MIK CTLHN NHA

Viết một bình luận