Toán Lớp 2: Câu hỏi eazy: Quãng đường AB dài 6km bà cụ đi đc 4km. Hỏi bà cụ còn phải đi bao nhiêu km nữa thì đi xong quẫng đường AB.

By Ngọc

Toán Lớp 2: Câu hỏi eazy: Quãng đường AB dài 6km bà cụ đi đc 4km. Hỏi bà cụ còn phải đi bao nhiêu km nữa thì đi xong quẫng đường AB.

0 bình luận về “Toán Lớp 2: Câu hỏi eazy: Quãng đường AB dài 6km bà cụ đi đc 4km. Hỏi bà cụ còn phải đi bao nhiêu km nữa thì đi xong quẫng đường AB.”

Viết một bình luận