Toán Lớp 2: Anh có 10 viên kẹo mẹ có 20 viên kẹo hỏi mẹ và anh có tất cả bao nhiêu viên kẹo

By Khánh Ly

Toán Lớp 2: Anh có 10 viên kẹo mẹ có 20 viên kẹo hỏi mẹ và anh có tất cả bao nhiêu viên kẹo

0 bình luận về “Toán Lớp 2: Anh có 10 viên kẹo mẹ có 20 viên kẹo hỏi mẹ và anh có tất cả bao nhiêu viên kẹo”

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  Mẹ và Anh có tất cả số viên kẹo là : 
            10 + 20 = 30 ( viên kẹo )
                         Đáp số : 30 viên kẹo
   

  Trả lời

Viết một bình luận