Toán Lớp 12: tìm điểm cực tiểu của đồ thị hàm số :y=-1/3x³+x

By Việt Lan

Toán Lớp 12: tìm điểm cực tiểu của đồ thị hàm số :y=-1/3x³+x

0 bình luận về “Toán Lớp 12: tìm điểm cực tiểu của đồ thị hàm số :y=-1/3x³+x”

Viết một bình luận