Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 12: thời gian tự học ở nhà của sinh viên là biến ngẫu nhiên x tuân theo luật chuẩn. người ta theo dõi 28 sinh viên để xác định số giờ tự họ

Toán Lớp 12: thời gian tự học ở nhà của sinh viên là biến ngẫu nhiên x tuân theo luật chuẩn. người ta theo dõi 28 sinh viên để xác định số giờ tự học ở nhà, kết quả tính được như sau: = 4,01 với độ lệch chuẩn mẫu s = 3,54.số giờ tự học trung bình của sinh viên tối thiểu với độ tin cậy 95% là bao nhiêu?

Comments ( 1 )

 1. Giải đáp:
  $2,91$ giờ
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  $\overline{x} = 4,01$ giờ
  $s = 3,54$ giờ
  Ta có:
  $1 – \alpha = 0,95 \Rightarrow Z_{\alpha} = \varphi^{-1}(0,450) = 1,65$
  Gọi $\mu$ là số giờ tự học trung bình của sinh viên
  Khoảng ước lượng số giờ tự học trung bình tối thiểu của sinh viên là:
  $\quad \mu \in \left(\overline{x} – \dfrac{s}{\sqrt n}\cdot Z_{\alpha};+\infty\right)$
  $\Leftrightarrow \mu \in \left(4,01 – \dfrac{3,54}{\sqrt{28}}\cdot 1,65; + \infty\right) = (2,91;+\infty)$
  Vậy số giờ tự học trung bình tối thiểu của sinh viên là $2,91$ giờ với độ tin cậy $95\%$

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Nhiên