Toán Lớp 12: Mn giúp mình giải bài này với Tìm x y biết 5x-1-6yi=7y+2-4xi

By Kỳ Anh

Toán Lớp 12: Mn giúp mình giải bài này với
Tìm x y biết
5x-1-6yi=7y+2-4xi

0 bình luận về “Toán Lớp 12: Mn giúp mình giải bài này với Tìm x y biết 5x-1-6yi=7y+2-4xi”

Viết một bình luận