Toán Lớp 5: Nốt bài này với : Bài 1. Tìm x : a) X x 45 + X x 55 = 1000

By Nhiên

Toán Lớp 5: Nốt bài này với :
Bài 1. Tìm x :
a) X x 45 + X x 55 = 1000

0 bình luận về “Toán Lớp 5: Nốt bài này với : Bài 1. Tìm x : a) X x 45 + X x 55 = 1000”

Viết một bình luận