Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 12: cho hình chóp SABC có SA vuông góc với đáy. Gọi thể tích của SABC=V. 1)Gọi M là hình chiếu của A lên SB a)VSAMC=1/2V b)VSAMC=1/3V c)VS

Toán Lớp 12: cho hình chóp SABC có SA vuông góc với đáy. Gọi thể tích của SABC=V.
1)Gọi M là hình chiếu của A lên SB a)VSAMC=1/2V b)VSAMC=1/3V c)VSAMC=(SA/SB)².V
2)Gọi M,N lần lượt là hình chiếu của A lên SB,SC
a)VSAMN=x/3 b)VSAMN=x/9 c)VSAMN=3x d)VSAMN=9x

Comments ( 2 )

 1. Giải đáp:
  $1)\quad C.\ V_{S.AMC}=\left(\dfrac{SA}{SB}\right)^2V$
  $2)\quad C.\ V_{S.AMN}=\left(\dfrac{SA}{SB}\right)^2\cdot\left(\dfrac{SN}{SC}\right)^2 V$
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  $1)$ Áp dụng hệ thức lượng trong $\triangle SAB$ vuông tại $A$ đường cao $AM$ ta được:
  $\quad SA^2 = SM.SB$
  $\Rightarrow \dfrac{SA^2}{SB^2}=\dfrac{SM}{SB}$
  Áp dụng công thức tỉ số thể tích khối chóp tam giác, ta được:
  $\dfrac{V_{S.AMC}}{V_{S.ABC}}=\dfrac{SA}{SA}\cdot \dfrac{SM}{SB}\cdot\dfrac{SC}{SC}= \left(\dfrac{SA}{SB}\right)^2$
  $\Rightarrow V_{S.AMC}=\left(\dfrac{SA}{SB}\right)^2V_{S.ABC}$
  $2)$ Áp dụng hệ thức lượng trong $\triangle SAC$ vuông tại $A$ đường cao $AN$ ta được:
  $\quad SA^2 = SN.SC$
  $\Rightarrow \dfrac{SA^2}{SC^2}=\dfrac{SN}{SC}$
  Áp dụng công thức tỉ số thể tích khối chóp tam giác, ta được:
  $\dfrac{V_{S.AMN}}{V_{S.ABC}}=\dfrac{SA}{SA}\cdot \dfrac{SM}{SB}\cdot\dfrac{SN}{SC}= \left(\dfrac{SA}{SB}\right)^2\cdot \left(\dfrac{SN}{SC}\right)^2$
  $\Rightarrow V_{S.AMN}=\left(\dfrac{SA}{SB}\right)^2\cdot\left(\dfrac{SN}{SC}\right)^2 V_{S.ABC}$

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )