Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 12: cho hình chóp đều SABC cạnh đáy bằng a. G là trọng tâm của tam giác ABC. Góc giữa SB và đáy là 30°. Mặt phẳng (P) chứa BC và vuông góc

Toán Lớp 12: cho hình chóp đều SABC cạnh đáy bằng a. G là trọng tâm của tam giác ABC. Góc giữa SB và đáy là 30°. Mặt phẳng (P) chứa BC và vuông góc với SA chia khối chóp SABC thành 2 phần. Tỉ số thể tích 2 phần là

Comments ( 1 )

 1. $SABC$ là chóp đều nên $SG\bot (ABC)$
  Gọi $M$ là trung điểm $BC$, kẻ $MH\bot SA$
  Có $BC\bot AM$ ($\Delta ABC$ đều), $BC\bot SM$ ($\Delta SBC$ cân tại $S$)
  $\to BC\bot (SAM)$
  $\to BC\bot SA$
  $\to SA\bot (HBC)$
  $\to (P)$ là $(HBC)$
  $AM=\dfrac{a\sqrt3}{2}$
  $(SB,(ABC))=(SA,(ABC))=(SA,AM)=30^o$
  $AG=\dfrac{2}{3}AM=\dfrac{a\sqrt3}{3}$
  $\to SA=\dfrac{AG}{\cos30^o}=\dfrac{2a}{3}$
  $\to SG=\sqrt{SA^2-AG^2}=\dfrac{a}{3}$
  $GM=\dfrac{1}{3}AM=\dfrac{a\sqrt3}{6}$
  $\to SM=\sqrt{SG^2+GM^2}=\dfrac{a\sqrt7}{6}$
  Dùng Herong tính được $S_{SAM}=\dfrac{a^2\sqrt3}{12}=\dfrac{1}{2}HM.SA$
  $\to HM=\dfrac{a\sqrt3}{4}$
  $\to SH=SA-HA=SA-\sqrt{AM^2-HM^2}=\dfrac{-a}{12}$ (vô lí, bạn xem lại đề)

  toan-lop-12-cho-hinh-chop-deu-sabc-canh-day-bang-a-g-la-trong-tam-cua-tam-giac-abc-goc-giua-sb-v

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )