Toán Lớp 12: cho Hàm số y= x^4+2x^2-3 1. Vẽ đồ thị hàm số 2. Tìm m để phương trình X^4+2x^2+3+2m=0 có 2 nghiệm phân biệt

Toán Lớp 12: cho Hàm số y= x^4+2x^2-3
1. Vẽ đồ thị hàm số
2. Tìm m để phương trình X^4+2x^2+3+2m=0 có 2 nghiệm phân biệt

TRẢ LỜI

 1. Giải đáp:
  $m < -\dfrac32$
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  $\quad y = x^4 + 2x^2 – 3$
  $\Rightarrow y’ = 4x^3 + 4x$
  $y’ = 0 \Leftrightarrow x = 0$
  Bảng biến thiên:
  \(\begin{array}{|c|cr|}
  \hline
  x & -\infty & &&0& & & +\infty\\
  \hline
  y’ & & – & &0&& + &\\
  \hline
  &+\infty&&&&&&+\infty\\
  y & &\searrow& & & &\nearrow\\
  &&&&0\\
  \hline
  \end{array}\)
  Đồ thị: Hình bên dưới
  Khi đó: $x^4 + 2x^2 + 3 + 2m =0\qquad (*)$
  $\Leftrightarrow x^4 + 2x^2 – 3 = -2m – 6$
  Dựa vào đồ thị hàm số $y = x^4 + 2x^2 – 3$ ta được:
  $(*)$ có 2 nghiệm phân biệt
  $\Leftrightarrow y = – 2m – 6$ cắt $y = x^4 + 2x^2 – 3$ tại 2 điểm phân biệt
  $\Leftrightarrow -2m – 6 > – 3$
  $\Leftrightarrow m < -\dfrac32$

  toan-lop-12-cho-ham-so-y-4-2-2-3-1-ve-do-thi-ham-so-2-tim-m-de-phuong-trinh-4-2-2-3-2m-0-co-2-ng

  Trả lời

Viết một bình luận