Toán Lớp 12: ai giúp mình với ạ. 1. Cho hai số tự nhiên a và b, trong đó a < b. Chứng minh rằng a’ < b’. 2. Chứng minh rằng: a) (a + b)’ = a + b’;

By Diệu Hằng

Toán Lớp 12: ai giúp mình với ạ.
1. Cho hai số tự nhiên a và b, trong đó a < b. Chứng minh rằng a’ < b’. 2. Chứng minh rằng: a) (a + b)’ = a + b’; b) a(b’) = ab + a.

0 bình luận về “Toán Lớp 12: ai giúp mình với ạ. 1. Cho hai số tự nhiên a và b, trong đó a < b. Chứng minh rằng a’ < b’. 2. Chứng minh rằng: a) (a + b)’ = a + b’;”

 1. Lời giải và giải thích chi tiết:
  1 ta có a<b
  đạo hàm 2 số tự nhiên a và b =) a’=0 ; b’=0 
  ( do a và b là 2 số tự nhiên nên khi đọa hàm =0)
  vậy =) a’=b’ ko thể CM a'<b’
  2
  a/ đạo hàm 
   (=) (a+b)’ =a’+b’
   để a’+b’= a+b’ thì a’ đạo hàm =a 
  b/
  a(b’) $\neq$ ab+a
   

  Trả lời

Viết một bình luận