Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 6: Cho 2 tia ox và oy đối nhau. Trên cùng 1 nửa mặt phẳng có chứa bờ là đường thẳng xy vẽ 2 tia om và on sao cho góc xom và góc yon là 2 g

Toán Lớp 6: Cho 2 tia ox và oy đối nhau. Trên cùng 1 nửa mặt phẳng có chứa bờ là đường thẳng xy vẽ 2 tia om và on sao cho góc xom và góc yon là 2 góc phụ nhau, biết góc xom= 30°
a) tính góc yom
b) tính góc mon

Comments ( 1 )

  1. Đáp án:
     
    Giải thích các bước giải:
     

    toan-lop-6-cho-2-tia-o-va-oy-doi-nhau-tren-cung-1-nua-mat-phang-co-chua-bo-la-duong-thang-y-ve-2

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Audrey