Toán Lớp 6: Cho 2 tia ox và oy đối nhau. Trên cùng 1 nửa mặt phẳng có chứa bờ là đường thẳng xy vẽ 2 tia om và on sao cho góc xom và góc yon là 2 g

By Audrey

Toán Lớp 6: Cho 2 tia ox và oy đối nhau. Trên cùng 1 nửa mặt phẳng có chứa bờ là đường thẳng xy vẽ 2 tia om và on sao cho góc xom và góc yon là 2 góc phụ nhau, biết góc xom= 30°
a) tính góc yom
b) tính góc mon

0 bình luận về “Toán Lớp 6: Cho 2 tia ox và oy đối nhau. Trên cùng 1 nửa mặt phẳng có chứa bờ là đường thẳng xy vẽ 2 tia om và on sao cho góc xom và góc yon là 2 g”

Viết một bình luận