Toán Lớp 11: từ các chữ số 0 1 2 3 4 5 laahp được bao nhiêu số tự nhiên chẵn có 3 chữ số đôi một khác nhau ? giúp với ạ

Toán Lớp 11: từ các chữ số 0 1 2 3 4 5 laahp được bao nhiêu số tự nhiên chẵn có 3 chữ số đôi một khác nhau ? giúp với ạ

TRẢ LỜI

Viết một bình luận