Toán Lớp 11: Rút gọn B = 2sin2x – 1/ sin2x – sinx × cosx

By Thanh Hùng

Toán Lớp 11: Rút gọn B = 2sin2x – 1/ sin2x – sinx × cosx

0 bình luận về “Toán Lớp 11: Rút gọn B = 2sin2x – 1/ sin2x – sinx × cosx”

 1. $B=\dfrac{2\sin2x-1}{2\sin x\cos x-\sin x\cos x}$
  $=\dfrac{2.2\sin x\cos x-1}{\sin x\cos x}$
  $=4-\dfrac{1}{\sin x\cos x}$
  $=4-\dfrac{\sin^2x+\cos^2x}{\sin x\cos x}$
  $=4-\dfrac{\sin^2x}{\sin x\cos x}-\dfrac{\cos^2x}{\sin x\cos x}$
  $=4-\tan x-\cot x$

  Trả lời

Viết một bình luận