Toán Lớp 11: Mn ơi giúp mk bài này với . Giải chi tiết giùm với ak . Nếu được thì ghi công thức bạn dùng giùm mk nhé . Cảm ơn nhiều Tính đạo hàm : y

By Khánh Ly

Toán Lớp 11: Mn ơi giúp mk bài này với . Giải chi tiết giùm với ak . Nếu được thì ghi công thức bạn dùng giùm mk nhé . Cảm ơn nhiều
Tính đạo hàm : y = x / căn a ^2 – x ^ 2 ( a là hằng số )

0 bình luận về “Toán Lớp 11: Mn ơi giúp mk bài này với . Giải chi tiết giùm với ak . Nếu được thì ghi công thức bạn dùng giùm mk nhé . Cảm ơn nhiều Tính đạo hàm : y”

 1. $y=\dfrac{x}{\sqrt{a^2-x^2}}$
  $y’=\dfrac{\sqrt{a^2-x^2}-x.\dfrac{(-2x)}{2\sqrt{a^2-x^2}} }{a^2-x^2}$
  $=\dfrac{\sqrt{a^2-x^2}+\dfrac{x^2}{\sqrt{a^2-x^2}} }{a^2-x^2}$
  $=\dfrac{a^2-x^2+x^2}{(a^2-x^2)\sqrt{a^2-x^2}}$
  $=\dfrac{a^2}{(a^2-x^2)\sqrt{a^2-x^2}}$

  Trả lời

Viết một bình luận