Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 11: Hãy nêu 4 cách chia một hình tam giác thành 5 hình tam giác có diện tích bằng nhau (nêu rõ cách chia và vẽ hình minh họa).

Toán Lớp 11: Hãy nêu 4 cách chia một hình tam giác thành 5 hình tam giác có diện tích bằng nhau (nêu rõ cách chia và vẽ hình minh họa).

Comments ( 1 )

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  (ko bắt buộc,nếu làm được sẽ thêm 1 điểm vượt khung)
  ko cần trình bày lời giải ,hãy thể hiện trên 1 hình vẽ cách chia 1 tam giác thành 4 tam giác có S =nhau
  (em hãy cố gắng tìm đc ít nhất 4 cách chia)

  toan-lop-11-hay-neu-4-cach-chia-mot-hinh-tam-giac-thanh-5-hinh-tam-giac-co-dien-tich-bang-nhau-n

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )