Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 11: giúp mình với ạ cho hình chóp s.abc có đáy abc là tam giác vuông tại b cạnh ab=a , sa=a √3 và sa ⊥(abc) a) Chứng minh bc ⊥ ( sab) b) t

Toán Lớp 11: giúp mình với ạ
cho hình chóp s.abc có đáy abc là tam giác vuông tại b cạnh ab=a , sa=a √3 và sa ⊥(abc)
a) Chứng minh bc ⊥ ( sab)
b) tính góc tạo bởi SB và (abc)

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )