Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 11: Cho tứ diện ABCD, trên các đoạn AC,BC, BD lấy các điểm M ,N,P sao cho MN không song song AB, NP không song song với CD. Xác định thiết

Toán Lớp 11: Cho tứ diện ABCD, trên các đoạn AC,BC, BD lấy các điểm M ,N,P sao cho MN không song song AB, NP không song song với CD. Xác định thiết diện tạo bởi mặt phẳng MNP với tứ diện ABCD

Comments ( 1 )

 1. Ta có $(MNP)\cap (ABC)=MN$ và $(MNP)\cap (BCD)=NP$
  Trong $(ABC)$ có $AB\cap MN=E$
  $\Rightarrow E\in AB\subset(ABD)$
  Trong $(ABD)$ có $E\in (ABD)$ và $P\in (ABD)$ nên ta có $EP\cap AD=Q$
  Từ đó suy ra $(MNP)\cap (ABD)=QP$
  Ta có $Q\in AD\subset(ACD)$, $M\in AC\subset(ACD)$
  $\Rightarrow MQ=(ACD)\cap (MNP)$
  Từ đó thiết diện là tứ giác $MNPQ$
   

  toan-lop-11-cho-tu-dien-abcd-tren-cac-doan-ac-bc-bd-lay-cac-diem-m-n-p-sao-cho-mn-khong-song-son

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Ayla