Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 11: Cho tứ diện ABCD. Gọi M, N, P là là các điểm thuộc AB, AC sao cho MB = 2MA, NC = 2NA, PA = 2PD. Khẳng định nào sau đây là đúng: A. MP /

Toán Lớp 11: Cho tứ diện ABCD. Gọi M, N, P là là các điểm thuộc AB, AC sao cho MB = 2MA, NC = 2NA, PA = 2PD. Khẳng định nào sau đây là đúng:
A. MP // BD
B. MP // DC
C. MN // BC
D. NP // AB
Giải chi tiết giúp em ạ

Comments ( 1 )

 1. Giải đáp:
  $C.\ MN//BC$
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Ta có:
  $MB = 2MA \Rightarrow \dfrac{MA}{MB} = \dfrac{1}{2}$
  $NC = 2NA \Rightarrow \dfrac{NA}{NC} = \dfrac{1}{2}$
  $\Rightarrow \dfrac{MA}{MB} = \dfrac{NA}{NC}$
  $\Rightarrow MN//BC$ (Theo định lý $Thales$ đảo)

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Kim Xuân