Toán Lớp 10: Tìm tham số `m` để `{x+2}/{x-2m}={x+1}/{x-1}` có nghiệm duy nhất

By Thanh Hường

Toán Lớp 10: Tìm tham số m để {x+2}/{x-2m}={x+1}/{x-1} có nghiệm duy nhất

0 bình luận về “Toán Lớp 10: Tìm tham số `m` để `{x+2}/{x-2m}={x+1}/{x-1}` có nghiệm duy nhất”

Viết một bình luận