Toán Lớp 10: Tại sao căn9+căn16=7 mà căn9+16=5 vậy ạ

Toán Lớp 10: Tại sao căn9+căn16=7 mà căn9+16=5 vậy ạ

TRẢ LỜI

Viết một bình luận