Toán Lớp 10: Mn cho e hỏi “∀x ∈ R” và “∀x” có khác nhau ko ạ

Toán Lớp 10: Mn cho e hỏi “∀x ∈ R” và “∀x” có khác nhau ko ạ

TRẢ LỜI

  1. “$\forall x\in\mathbb{R}$” là cách viết đầy đủ hơn của “$\forall x$” (“với mọi số $x$” thì ngầm hiểu thành “với mọi số thực $x$”)
    Nên viết thêm “$\in\mathbb{R}$” để phân biệt rõ với các tập khác: $\mathbb{N}, \mathbb{N^*}, \mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{I}$

    Trả lời

Viết một bình luận