Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 10: mấy bạn nói sơ sơ và cho ví dụ dùm mình veef tập hợp Q,R,Z đc không. Tóm tắt ngắn gon thôi nha, mình cảm ơn

Toán Lớp 10: mấy bạn nói sơ sơ và cho ví dụ dùm mình veef tập hợp Q,R,Z đc không. Tóm tắt ngắn gon thôi nha, mình cảm ơn

Comments ( 2 )

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   N là tập hợp số tự nhiên
  VD: 0; 1;2 ;3;….
  Z là tập hợp số nguyên
  VD: -3; -2; -1; ….; 1; 2;3;….
  R là tập hợp số thực bao gồm tập hợp số hữu tỉ( Q) và tập hợp số vô tỉ (I)
  VD:  bao gồm tập hợp số hữu tỉ( Q) và tập hợp số vô tỉ (I)
  N ∈Z ∈ R
  _#Julyjung06_
  Chúc bạn học tốt!!

 2. mải lm thêm cái bài anh nx nên nó hơi lâu ak
  Sorry

  toan-lop-10-may-ban-noi-so-so-va-cho-vi-du-dum-minh-veef-tap-hop-q-r-z-dc-khong-tom-tat-ngan-gon

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Phi Nhung