Toán Lớp 10: xét tính chẵn lẻ của hàm số sau y= x²+2/x hua vote 5 sau va bchn

Toán Lớp 10: xét tính chẵn lẻ của hàm số sau
y= x²+2/x
hua vote 5 sau va bchn

TRẢ LỜI

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  $TXĐ : D = \mathbb R\text{ \ }\{0\}\\\qquad\forall \pm x\in D\\\text{ta lại có : }\\f(-x) = -\dfrac{x^2+2}{x} \qquad \text{Vậy $y$ lẻ}$

  Trả lời
 2. Giải đáp:
  Hàm số lẻ
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  $\quad y = f(x)= \dfrac{x^2+2}{x}$
  $TXD: D =\Bbb R\backslash \{0\}$
  $\forall x\in D \to – x \in D$
  Ta có:
  $f(-x)= \dfrac{(-x)^2 +2}{-x}= – \dfrac{x^2+2}{x}= – f(x)$
  Vậy $y$ là hàm số lẻ

  Trả lời

Viết một bình luận