Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 10: Cho tam giác ABC có A(4;6), B(5;1), C(1; -3) a, Tính chu vi tam giác ABC b, Tìm M trên Oy cách đều A và B C,Tìm toạ độ trực tâm H của t

Toán Lớp 10: Cho tam giác ABC có A(4;6), B(5;1), C(1; -3)
a, Tính chu vi tam giác ABC
b, Tìm M trên Oy cách đều A và B
C,Tìm toạ độ trực tâm H của tam giác ABC
Lm chi tiết giúp mk nhé

Comments ( 1 )

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )