Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 10: Cho hình bình hành ABCD có G là trong tâm tam giác ABC .Hãy phân tích AG theo hai véc tơ AB và AD A. AG =2/3 AB-1/3AD

Toán Lớp 10: Cho hình bình hành ABCD có G là trong tâm tam giác ABC .Hãy phân tích AG theo hai véc tơ AB và AD A. AG =2/3 AB-1/3AD

Comments ( 1 )

  1. Giải đáp và giải thích các bước giải:
     

    toan-lop-10-cho-hinh-binh-hanh-abcd-co-g-la-trong-tam-tam-giac-abc-hay-phan-tich-ag-theo-hai-vec

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Kỳ Anh