Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 10: Câu 3. Tập hợp A={x∈N/ (x-1)(x+2)($x^{3}$ + 4x)=0} có bao nhiêu phần tử? A. . B. . C. . D. .

Toán Lớp 10: Câu 3. Tập hợp A={x∈N/ (x-1)(x+2)($x^{3}$ + 4x)=0} có bao nhiêu phần tử?
A. . B. . C. . D. .

Comments ( 2 )

 1. Giải đáp: 2 phần tử
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:

  (x-1)(x+2) (x^3 + 4x ) = 0
  <=> ( x – 1 ) ( x + 2 ) x ( x^2 + 4 ) = 0
  <=>$\left[\begin{matrix} x-1=0\\ x+2=0\\x=0\\x^2+4=0\end{matrix}\right.$

  <=>$\left[\begin{matrix} x=1\\ x=-2\\x=0\\x^2 = -4( vô lí )\end{matrix}\right.$

  Ta được 3 phần tử -2 ; 0 ; 1 nhưng do tập hợp A = x in N nên ta loại -2

  Vậy có 2 phần tử : A = { 0 ; 1 }

 2. Giải đáp:
  2 phần tử
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  $A = \{x\in \Bbb N\ \Big|\ (x-1)(x+2)(x^3 + 4x) = 0\}$
  Ta có:
  $\quad (x-1)(x+2)(x^3 + 4x) = 0$
  $\Leftrightarrow x(x-1)(x+2)(x^2 + 4) =0$
  $\Leftrightarrow \left[\begin{array}{l}x= 0\\x – 1=0\\x + 2 =0\end{array}\right.$
  $\Leftrightarrow \left[\begin{array}{l}x= 0\\x = 1\\x = -2\end{array}\right.$
  Ta lại có: $x\in \Bbb N$
  Do đó: $x\in \{0;1\}$
  Vậy $A$ có 2 phần tử

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Mỹ anh