Hóa học Lớp 9: Một hỗn hợp 2 kim loại kiềm `A,B` thuộc 2 chu kỳ kế tiếp nhau trong bảng hệ thống tuần hoàn có khối lượng: `8,5(g)`. Hỗn hợp này tan hế

By Lan Anh

Hóa học Lớp 9: Một hỗn hợp 2 kim loại kiềm A,B thuộc 2 chu kỳ kế tiếp nhau trong bảng hệ thống tuần hoàn có khối lượng: 8,5(g). Hỗn hợp này tan hết trong nước dư cho ra 3,36(l) khí H_2 (\text(đktc)). Tìm 2 kim loại A,B
\text()
Giải thích kĩ hộ cái phần hệ thống tuần hoàn, giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

0 bình luận về “Hóa học Lớp 9: Một hỗn hợp 2 kim loại kiềm `A,B` thuộc 2 chu kỳ kế tiếp nhau trong bảng hệ thống tuần hoàn có khối lượng: `8,5(g)`. Hỗn hợp này tan hế”

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   Gọi 2 kim loại A và B là R
  R + H_2O → ROH + H_2
  nH_2 = $\frac{3,36}{22,4}$ = 0,15 mol 
  n_R = 2n_{H_2} = 0,3 mol 
  M_R = $\frac{8,5}{0,3}$ = 28,3 g/mol 
  Mà A và B thuộc 2 chu kì liên tiếp 
  M_A < M_R < M_B 
  → A là Na ( = 23 g/mol )
      B là K ( = 39 g/mol )
  Chúc bạn học tốt #aura

  Trả lời
 2. Gọi công thức chung của 2 kim loại là R
  PTHH : R + H_{2} O -> ROH + 1/2 H_{2} \uparrow
  Ta có :
  n_{H_2} = frac{3,36}{22,4} = 0,15 (mol) =>n_{R} = 0,3 (mol)
  =>\overline{M} _{R} = frac{8,5}{0,3} ~~ 28,33 (đvC), mà 2 kim loại thuộc 2 chu kì liên tiếp.
  =>2 Kim loại cần tìm là Natri và Kali
  Đặt $\begin{cases} n_{Na} = a (mol)\\n_{K} = b (mol)\end{cases}$
  =>1/2 a + 1/2 b =  0,15 (mol)
  <=>a = 23
  b = 39

  Trả lời

Viết một bình luận