Hóa học Lớp 9: Hoà tan hoàn toàn 12,1g hỗn hợp bột CuO và ZnO cần 300ml dung dịch HCl 1M. a, Viết phương trình hoá học b, Tính phần trăm theo khối lượ

By Nhã Hồng

Hóa học Lớp 9: Hoà tan hoàn toàn 12,1g hỗn hợp bột CuO và ZnO cần 300ml dung dịch HCl 1M. a, Viết phương trình hoá học b, Tính phần trăm theo khối lượng của mỗi oxit trong hỗn hợp ban đầu, giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

0 bình luận về “Hóa học Lớp 9: Hoà tan hoàn toàn 12,1g hỗn hợp bột CuO và ZnO cần 300ml dung dịch HCl 1M. a, Viết phương trình hoá học b, Tính phần trăm theo khối lượ”

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  n$_{HCl}$=0,3.1=0,3(mol)
  Gọi x, y lần lượt là số mol CuO,ZnO
  Ta có : 80x+81y=12,1 (1)
  a,PTHH:
  CuO+2HCl→CuCl$_{2}$+H$_{2}$O
    x         2x
  ZnO+2HCl→ZnCl$_{2}$+H$_{2}$O
   y        2y
  b,Từ PTHH trên ta suy ra : 2x+2y=0,3 (2)
  Từ (1) và (2) ta suy ra : x=0,05 (mol) ; y =0,1(mol)
  m$_{CuO}$=0,05.80=4(g)
  ⇒%m$_{CuO}$=4:12,1.100%≈33,06%
  ⇒%m$_{ZnO}$=(100-33,06)%=66,94%

  Trả lời
 2. Đổi $\text{300 ml= 0,3 lít}$
  $\text{$n_{HCl}$= 1. 0,3= 0,3 mol}$
  $\text{Đặt $n_{ZnO}$= a mol; $n_{CuO}$= b mol}$
  $\rightarrow$ $\text{81a+ 80b= 12,1 (1)}$
  a, PTHH:
  $\text{ZnO + 2HCl $\longrightarrow$ $ZnCl_{2}$ + $H_{2}O$ }$ (I)
  $\text{CuO + 2HCl $\longrightarrow$ $CuCl_{2}$ + $H_{2}O$}$ (II)
  Theo PTHH ta thấy:
  $\text{$n_{HCl}(I)$= 2a}$
  $\text{$n_{HCl}(II)$= 2b}$
  $\rightarrow$ $\text{2a+2b= 0,3 (2)}$
  Từ (10 và(2) giải hệ phương trình
  $\rightarrow$ $\text{x= 0,1; y= 0,05}$
  $\rightarrow$ $\text{%$m_{ZnO}$= $\frac{0,1. 81}{12,1}$.100%= 66,94%}$
  $\rightarrow$ $\text{%$m_{CuO}$= 100%- 66,94%= 33,06%}$
  $\text{#Kudo}$

  Trả lời

Viết một bình luận