Hóa học Lớp 9: Có thể dùng cách nào sau đây để điều chế sắt? (1) Cho Zn Vào dung dịch FeSO4

By Hòa Tâm

Hóa học Lớp 9: Có thể dùng cách nào sau đây để điều chế sắt?
(1) Cho Zn Vào dung dịch FeSO4 (2) Cho Cu Vào dung dịch FeSO4 (3) Cho Ca Vào dung dịch FeSO4 (4) Khử Fe2O3 bằng khí H2
A. (1), (2), (3). B. (2), (3), (4). C. (1), (4). D. (1), (3)., giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

0 bình luận về “Hóa học Lớp 9: Có thể dùng cách nào sau đây để điều chế sắt? (1) Cho Zn Vào dung dịch FeSO4”

 1. Giải đáp:
   $C$
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   Phương trình hóa học minh họa:
  $\text{1) Zn+FeSO4$\rightarrow$ZnSO4+Fe}$
  $\text{4) Fe2O3+3H2$\xrightarrow{t^o}$2Fe+3H2O}$
  ________________________________________________________
  Loại $A$ vì phản ứng $3$ có $Ca$ là kim loại mạnh vì thế sẽ tác dụng với nước rồi mới tới $FeSO_4$
  $\rightarrow$ $\text{1) Ca+2H2O$\rightarrow$Ca(OH)2+H2}$
  $\rightarrow$ $\text{2) Ca(OH)2+FeSO4$\rightarrow$CaSO4+Fe(OH)2↓}$
  Loại $B$ vì phản ứng $2$ có $Cu$<$Fe$ trong dãy hóa học nên không thể đẩy $Fe$ khỏi muối.
  Loại $D$ vì $Ca$ tác dụng với $FeSO_4$ không tạo $Fe$

  Trả lời
 2.  
  Giải đáp : 
  Có thể dùng cách nào sau đây để điều chế sắt?
  (1) Cho Zn Vào dung dịch FeSO4
  (2) Cho Cu Vào dung dịch FeSO4
  (3) Cho Ca Vào dung dịch FeSO4
  (4) Khử Fe2O3 bằng khí H2
  A. (1), (2), (3).
  B. (2), (3), (4).
  C. (1), (4).
  D. (1), (3).
  * Giải thích : 
  Zn + FeSO4 -> ZnSO4 + Fe
  Fe2O3 + 3H2 -> 2Fe + 3H2O

  Trả lời

Viết một bình luận