Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Hóa học Lớp 9: Cho dd HCl vào lọ chứa nước vôi trong có pha vài giọt dd phenolphthalein. nêu hiện tượng và phương trình hóa học

Hóa học Lớp 9: Cho dd HCl vào lọ chứa nước vôi trong có pha vài giọt dd
phenolphthalein. nêu hiện tượng và phương trình hóa học, giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

Comments ( 1 )

  1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
    Lúc đầu Lọ có chứa Ca(OH)2 với dd phenolphetalein có màu xanh ( vì Nc vôi trong là bazơ) sau đó ta nhỏ HCL vào thì dd dần dần bị mất màu 
    PTHH:
    Ca(OH)2+2HCl→2H2O+CaCl2

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )