Hóa học Lớp 9: Câu 2: Những chất phản ứng với nhau từng đôi một, hãy ghi dấu (x) vào ô có phản ứng: NaOH KCl Na2CO3 BaCl2 AgNO3

By Dạ Nguyệt

Hóa học Lớp 9: Câu 2: Những chất phản ứng với nhau từng đôi một, hãy ghi dấu (x) vào ô có phản ứng:
NaOH KCl Na2CO3
BaCl2
AgNO3, giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.
Viết một bình luận