Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Hóa học Lớp 9: Câu 1.Viết các PTHH chứng minh rằng Fe có tính chất hóa học của kim loại?

Hóa học Lớp 9: Câu 1.Viết các PTHH chứng minh rằng Fe có tính chất hóa học của kim loại?, giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

Comments ( 2 )

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  1)Fe+ axit->muối +H_2
           2Fe+3Cl_2->2FeCl_3
  *Lưu ý:
  -Fe không tác dụng với H_2SO_4đặc.nguội
   
   

 2. Bạn tham khảo!
  Fe có tính chất hóa học của kim loại:
  $\text{1) Tác dụng với Axit giải phóng H2}$
  $\rightarrow$ $\text{Fe+2HCl$\rightarrow$FeCl2+H2}$
  $\rightarrow$ $\text{Fe+H2SO4(loãng)$\rightarrow$FeSO4+H2}$
  $\text{2) Tác dụng với phi kim}$
  $\rightarrow$ $\text{3Fe+2O2$\xrightarrow{t^o}$Fe3O4}$
  $\rightarrow$ $\text{Fe+S$\xrightarrow{t^o}$FeS}$
  $\text{3) Tác dụng với muối}$
  $\rightarrow$ $\text{Fe+CuSO4$\rightarrow$FeSO4+Cu}$
  $\rightarrow$ $\text{Fe+2AgNO3$\rightarrow$Fe(NO3)2+2Ag}$
   

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )