Hóa học Lớp 8: Trong các hiện tượng sau : a/ Dệt tơ tằm thành vải b/ Rượu loãng để lâu trong không khí bị chua

By Hiểu Vân

Hóa học Lớp 8: Trong các hiện tượng sau :
a/ Dệt tơ tằm thành vải
b/ Rượu loãng để lâu trong không khí bị chua
c/ Bật bếp ga thấy cháy sáng và trên nóc bếp có hơi nước
d/ Đun sôi nước canh thấy ở nắp canh có các giọt nước
Hiện tượng vật lí – hiện tượng hoá học lần lượt là, giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.
Viết một bình luận