Hóa học Lớp 8: Trong 0,2 mol CO2 có số nguyên tử Oxi là

By Nhã Trúc

Hóa học Lớp 8: Trong 0,2 mol CO2 có số nguyên tử Oxi là, giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

0 bình luận về “Hóa học Lớp 8: Trong 0,2 mol CO2 có số nguyên tử Oxi là”

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  Trong CO_2 có 2 nguyên tử Oxi
  => n_O = 2xxn_{CO_2} = 2xx0,2 = 0,4 (mol)
  Số nguyên tử của 0,4 mol O :
  A_O = nxxN = 0,4xx6xx10^{23} = 2,4xx10^{23} (nguyên tử)

  Trả lời

Viết một bình luận