Hóa học Lớp 8: Thế nào là hiện tượng vật lý, hiện tượng hóa học?

By Nhã Hồng

Hóa học Lớp 8: Thế nào là hiện tượng vật lý, hiện tượng hóa học?, giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.
Viết một bình luận