Hóa học Lớp 8: Số nguyên tử O có trong 0,35 mol khí O2 là 1 điểm 2,4.10^23 4,2.10^23 6.10^23 2,1.10^23 Số mol của 16 gam CuO là 1 điểm 0,5 mol 0,1 mol

By Cát Linh

Hóa học Lớp 8: Số nguyên tử O có trong 0,35 mol khí O2 là
1 điểm
2,4.10^23
4,2.10^23
6.10^23
2,1.10^23
Số mol của 16 gam CuO là
1 điểm
0,5 mol
0,1 mol
0,2 mol
0,3 mol
Số nguyên tử O có trong hợp chất Al2(SO4)3 là
1 điểm
3
4
7
12
Thể tích của 0,3 mol khí H2 là
1 điểm
0,6 lít
3,36 lít
6,72 lít
2 lít
Khối lượng của 2,24 lít khí CO2 là
1 điểm
1g
4,4g
44g
4g
Tính phân tử khối của hợp chất có CTHH: Fe2(SO4)3
1 điểm
232
332
400
440
Cho các hợp chất có CTHH: NaOH, Na, CO2, Mg, H2S, S, Fe, Ba, H2O, CuO, BaO, Cu, Ag. Số đơn chất có trong các chất trên là:
1 điểm
5
6
7
8
9
Cho các hợp chất có CTHH: NaOH, Na, CO2, MgO, H2, S, FeO, HCl. Số hợp chất có trong các chất trên là:
1 điểm
3
4
5
6
Số mol của 80 gam CuSO4 là
1 điểm
0,5 mol
0,15 mol
0,2 mol
1 mol
giúp e nhanh với, giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.
Viết một bình luận