Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Hóa học Lớp 8: Làm sao để tính số % thể tích của chất?

Hóa học Lớp 8: Làm sao để tính số % thể tích của chất?, giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

Comments ( 2 )

  1. Để tính % thể tích của 1 chất thì lấy thể tích của nó chia cho thể tích tổng rồi nhân 100
    V_(chất)/V_(tổng) *100

  2. Ta lấy thể tích của 1 chất chia cho tổng thể tích trong một phương trinh hóa học rùi × 100.
     

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Nhi